Zespół badawczy


 

Tomasz Owerko

dr hab. inż., prof. AGH

Pracownik naukowy zatrudniony na stanowisku profesora - AGH w Krakowie. Absolwent (z wyróżnieniem) AGH - Geodezja i Kartografia (WGGiIŚ AGH) oraz Inżynieria oprogramowania (WEAIiIB AGH).

Doświadczenie zawodowe obejmuje między innymi: Lider zespołu fotogrametrycznego (projekty na rynek amerykański, odpowiedzialny za współpracę z zespołami inżynierskimi z USA, Kanady i Indii), inżynier geodeta przy największych projektach budowlanych w południowej Polsce. 

Lider badań prowadzonych dla jednostek przemysłowych i badawczych (CADMost Gliwice, Aspekt Laboratory Jaworzno, Laboratory System Bielsko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, KGHM Polska Miedź S.A.). Stypendysta programu Top 500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda (USA). Kierownik prac badawczych wykonywanych na zlecenie GDDKiA w zakresie konstrukcji mostowych. Odpowiedzialny za technologię UAV, skanowanie laserowe i BIM w projektach RID-GGGKiA-NCBiR. Członek zespołu konsultantów pierwszego pilotażowego wdrożonenia technologii BIM przez GDDKiA, współautor Kwalifikacji Indywidualnej buildingSMART. Uczestnik konsultacji w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w zakresie wdrażania technologii BIM. Członek zespołu BIM STANDARD PL. Autor programu i Kierownik Studiów Podyplomowych BIM na AGH.

Zainteresowania naukowe obejmują: przetwarzanie i analizę danych geoprzestrzennych, AI, BIM&GIS oraz geodezja inżynieryjna i monitoring deformacji.

 

 Profil LinkedIn

 


  

 

Łukasz Ortyl

dr hab. inż., prof. AGH

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej jako profesor uczelni. Absolwent Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (AGH) o specjalności Geoinformacja i Teledetekcja. Doktorat w Katedrze Geodezji Inżynierskiej i Budownictwa Lądowego na tym samym wydziale obronił z wyróżnieniem. Równolegle z przygotowaniem rozprawy, pracował zawodowo jako kierownik działu fotogrametrii naziemnej w zakresie inwentaryzacji i dokumentacji architektonicznej obiektów zabytkowych, przemysłowych i inżynieryjnych z wykorzystaniem fotogrametrii cyfrowej i naziemnego skanowania laserowego (prace wykonywane dla klientów z Polski, Europy oraz Azji).

Beneficjent i wykonawca 10 grantów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Polskiej Akademii Nauk. Kierownik i wykonawca 30 projektów badawczych oraz zleceń przemysłowych i administracyjnych (KWK "Krupiński", Huta Miedzi "Głogów", Urząd Miasta Sandomierz, Ciepłownia Radzionków, KGHM Polska Miedź S.A, Fundacja Panteon Narodowy, CADMost Gliwice, Aspekt Laboratory Jaworzno, System Laboratoryjny Bielsko, Instytut Fizyki Jądrowej PAN - Narodowe Centrum Badań Wiodących, Zakład Usług Geologicznych GeoTech, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego EMKA, Strabag). 

Kierownik projektu na AGH w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) realizowanego w ramach Konkursu Wspólne Przedsięwzięcie RID (Road Innovation Developments) "Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie".

Współtwórca autorskich kursów fakultatywnych i studiów podyplomowych BIM. Autor lub współautor 60 publikacji, w tym 6 monografii i 2 podręczników poświęconych nieniszczącym technologiom pomiarowym w geodezji inżynieryjnej i przemysłowej (lokalizatory elektromagnetyczne, termografia, sondy akustyczne, a w szczególności: radar do penetracji gruntu GPR oraz GB-SAR). Inicjator współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z Leica Geosystems Polska w zakresie radarowych metod pomiarowych w inżynierii lądowej. 

Obecnie Prodziekan ds. Ogólnych i Współpracy na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. 

W wolnym czasie zajmuje się pszczołami, udziela na rzecz społeczności lokalnej w miejscu zamieszkania, włóczy po górach z córkami i ich przyjaciółmi. Lubi zaszyć się w meandrach historii Polski poprzez podcasty i książki. 

 

 Profil LinkedIn

 


 

 

Przemysław Kuras

dr inż.

Pracownik naukowy i nauczyciel akademicki AGH w Krakowie, zatrudniony na stanowisku adiunkta. Ukończył geodezję i kartografię na AGH w Krakowie, specjalność: geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Specjalizuje się w monitoringu przemieszczeń z wykorzystaniem technik geodezyjnych i teledetekcyjnych, w szczególności radarowej i laserowej. Dodatkowe zainteresowania naukowe: przetwarzanie sygnałów cyfrowych, monitoring drgań. 

Kierownik lub wykonawca prac dla branży inżynieryjno-przemysłowej: KGHM - Oddział Hydrotechniczny, Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica, KGHM - Huta Miedzi Głogów, CADmost Projekt, Aspekt Laboratorium. Autor wielu opracowań w zakresie przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych (zapór wodnych, osadników odpadów poflotacyjnych, obwałowań przeciwpowodziowych), jak również budynków zabytkowych, obiektów mostowych czy kominów przemysłowych, poddanych obciążeniom zewnętrznym. 

Członek zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze dla jednostek państwowych: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Główne tematy realizowanych badań: zastosowanie technik radarowych w monitoringu drgań i przemieszczeń, deformacje obwałowań przeciwpowodziowych, techniki geodezyjne w rozpoznaniu podłoża gruntowego, automatyzacja obliczeń robót ziemnych. 

Jest autorem 60 publikacji dotyczących głównie monitoringu przemieszczeń przy użyciu technik geodezyjnych i teledetekcyjnych. Autor kursów na studiach podyplomowych z zakresu BIM. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: pomiary przemieszczeń, geodezja inżynieryjna, elektroniczna technika pomiarowa. Promotor 120 prac dyplomowych. 

 

 Profil LinkedIn

 


 

 

Marta Gabryś

mgr inż., doktorant

Absolwentka kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Stasznica w Krakowie. Obecnie doktorantka, prowadząca badania w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport. 

Członek zespołu z ramienia AGH, realizującego zadanie walidacji technologii UAV i skanowania laserowego na potrzeby rozpoznania podłoża gruntowego w projekcie "Nowoczesne metody rozpoznawania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym", finansowanym przez NCBiR oraz GDDKiA w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia „RID - Rozwój Innowacji Drogowych”. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako starszy specjalista CAD, wykonując prace w zakresie inwentaryzacji powykonawczej 3D budownictwa przemysłowego, kubaturowego i infrastrukturalnego. Wykonawca w projektach badawczych i zleceniach przemysłowych m.in. dla KGHM Polska Miedź S.A., Zakład Usług Geologicznych GeoTech. 

Kariera naukowa związana z nieniszczącymi metodami badań, w szczególności z metodą georadarową w zakresie pozyskania i weryfikacji informacji o podziemnych sieciach uzbrojenia terenu. Praca doktorska ukierunkowana na wykorzystanie zaawansowanych algorytmów modelowania i przetwarzania danych GPR w celu zwiększenia automatyzacji ich analizy i interpretacji. 

 

 Profil LinkedIn

 


 

 

Karolina Tomaszkiewicz

mgr inż., doktorant

Absolwentka budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, specjalności Mosty i budowle podziemne. Do swojej kariery podchodzi dwutorowo. Profesjonalnie zajmuje się projektowaniem obiektów inżynierskich wraz z ich posadowieniem. Jako doktorantka i członkini Grupy Badawczej Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zajmuje się wdrażaniem technologii BIM w projektach infrastrukturalnych, bo widzi ogromną potrzebę i potencjał wdrażania rozwiązań opartych na narzędziach BIM i GIS. Rozwiązania te pozwolą świadomie podejmować decyzje projektowe, a w konsekwencji tworzyć użyteczne i optymalne rozwiązania projektowe.

Absolwentka studiów podyplomowych BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Certyfikowany Koordynator BIM. Laureatka Konkursu dla Młodych Inżynierów (edycja 2019) organizowanego przez miesięcznik Builder.

 

 Profil LinkedIn

 


 

 

Szymon Glinka

mgr inż., doktorant

Doktorant na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dziedzinie Inżynieria Lądowa i Transport, student Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie, absolwent kierunku Geodezja i Kartografia (specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa) na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczestnik studiów podyplomowych BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Stara stale rozwijać się na wielu płaszczyznach, tak aby być jak najbardziej zwinnym i móc dostosowywać się do zmieniających się trendów i warunków rynkowych. Integracja technologii BIM&GIS, nowoczesne rozwiązania technologiczne, zarządzanie projektami oraz wykorzystanie narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów inżynierskich, automatyzacji prac oraz procesów to jego główne obszary zainteresowań.

Laureat konkursu na najlepszą pracę inżynierską w dziedzinie transportu organizowanego przez SITK RP Kraków.

 

 Profil LinkedIn

 


  

 

Daniel Janos

mgr inż., doktorant

Obecnie Freelance Python Developer i doktorant na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport.

Wyróżniają go takie cechy osobowości jak otwarty umysł, pomysłowość, pracowitość i zaradność. Ma ogromną chęć do nauki i zgłębiania wiedzy (zarówno z zakresu informatyki, jak i geodezji, elektroniki, mechaniki, automatyki i robotyki oraz budownictwa). Dysponuje zdolnościami manualnymi i warsztatowymi. Cierpliwość i umiejętność zachowywania porządku pomagają mu osiągnąć sukces podczas realizacji każdego zadania. Potrafi pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole.

W wolnych chwilach uwielbia grać na gitarze elektrycznej, wspinać się po górach i jeździć na rowerze!

 

 Profil LinkedIn

 


 

 

Michał Czernecki

mgr inż., doktorant

Absolwent kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Doktorant zajmujący się badaniami nad wykorzystaniem UAV w geodezji inżynieryjno-przemysłowej.

W badaniach łączy swoje dwie pasje: geodezję inżynieryjno-przemysłową oraz bezzałogowe statki powietrzne. Uważa, że wykorzystanie dronów jest przyszłością, a ich użycie do wykonywania pomiarów wysokiej dokładności i wiarygodności jest kolejnym i niezbędnym etapem rozwoju technologii bezzałogowej. Inspiracje do swojej pracy czerpie z bezpośredniego kontaktu z przemysłem. Lubi rozwiązywać nieszablonowe problemy.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas obsługi geodezyjnej budownictwa mieszkaniowego oraz budowy drogi S7 „Zakopianka”, na odcinku Lubień – Skomielna Biała wraz z tunelem pod Luboniem. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji.

Doświadczenie naukowe zdobywał w projektach ISMOP - Informatyczny System Monitorowania Obwałowania Przeciwpowodziowego oraz RID - Rozwój Innowacji Drogowych.

 

 Profil LinkedIn