BIM&GIS&SHM


 

Informacje na temat obiektów budowlanych podczas jego cyklu życia ma kluczowe znaczenie w jego utrzymaniu. Dlatego też jednym z obszarów badawczych zespołu ITCE jest wykorzystanie danych GIS (Geographic Information System) oraz modeli BIM (Building Information Modeling) i ich integracja w celu kreowania nowych rozwiązań w branży AEC (Architects/Engineers/Constructors). Prowadzimy również badania z obszaru SHM (Structural Health Monitoring), które służą do badania stanu technicznego obiektu.

Nasze zainteresowania mogą zostać przedstawione przez następujące zakresy tematyczne: 

  • Opracowanie i wdrażanie algorytmów w postaci dedykowanego oprogramowania w szczególności do przetwarzania i analizy cyfrowych danych pomiarowych (naziemnych i satelitarnych), budowlanych (BIM) i przestrzennych (GIS).  
  • Przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem technologii uczenia maszynowego 
  • Integracja technologii BIM i GIS dla potrzeb inwestycji budowlanych w szczególności inwestycji infrastrukturalnych, w tym zastosowanie technologii GIS do optymalizacji procesów inwestycyjnych oraz tworzenie, koordynacja i zarządzanie informacją z użyciem technologii cyfrowych w budownictwie (BIM) 
  • Projektowanie i wdrażanie systemów pomiarowych do monitoringu budynków i obiektów inżynierskich, w szczególności rozwiązania klasy SHM 
  • Elektroniczne Techniki Pomiarowe, Fotogrametria i Teledetekcja inżynierska 
  • Opracowania z zakresu Geodezji Inżynieryjnej oraz Budownictwa  
  • Rozpoznanie geoprzestrzenne (GEOINT) które opisuje, ocenia i wizualnie przedstawia cechy fizyczne i działania na Ziemi. Wyniki uzyskanie z pomocą opracowanych algorytmów są wzajemnie odniesione przestrzennie. GEOINT w naszych zainteresowaniach obejmuje rozpoznanie obrazowe i analizę informacji geoprzestrzennych.