GEO-NDT


 

Teledetekcyjne metody pozyskiwania informacji są dziś podstawą szybkiego zdobycia wiedzy o świecie naturalnym i obiektach antropogenicznych. Podstawą teledetekcji są analizy zjawisk falowych w zakresie elektromagnetycznym i mechanicznym. 

Jednym z obszarów aktywności naukowej zespołu ITCE jest przestrzeń badań NDT (Non-Destructive Testing). Jako przedstawiciele dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport prowadzimy prace w zakresie stosowania teledetekcyjnych metod niedestrukcyjnych w ocenie sieci infrastruktury podziemnej GESUT, stanu obiektów inżynierskich, jak i ośrodków gruntowych ich posadowienia. 

W kręgu naszych zainteresowań znajdują się metody pomiarowe:  

 • LEM (Locators based on ElectroMagnetic) - zaawansowane zestawy lokalizacyjne 
 • GPR (Ground Penetrating Radar) i inne pasma radiowe 
 • ERT (Electrical Resistivity Tomography) - w tym konduktometria 
 • Sejsmika płytka 
 • Magnetometria 
 • Ultrasonic echo 
 • IR (InfraRed) - termowizja statyczna i dynamiczna 
 • TLS (Terrestial Laser Scanning) - jako rejestrator zmian intensywności odbicia 
 • Wideo-endoskopia 
 • GB-SAR (Ground Based Synthetic Aperture Radar) - naziemne radary interferometryczne 
 • Wibrometry

Istotą obserwacji NDT nie jest sam pomiar, a jego wiarygodność. Spora cześć metod służy wgłębnemu rozpoznaniu ośrodka propagacji fali, czyli przestrzeni z ograniczoną możliwością bezpośredniej weryfikacji.  

Zakres prowadzonych przez nas badań dotyczy wpływu parametrów pomiarowych na skuteczność rozpoznania, weryfikacji algorytmów przetwarzania i filtracji pozyskanych danych oraz metod kalibracyjnych i kluczy interpretacyjnych. 

Nasze zainteresowania skoncentrowane są również na wykorzystaniu współczesnych algorytmów matematycznych i implementacji informatycznych do automatyzacji procesów przetwarzania i interpretacji badań, a także aspektach mobilnego pozyskiwania danych oraz ich geoprzestrzennej integracji. Tym samym przenosimy się w przestrzeń TRUST (TRansparent Underground STructures) tj. przezroczystych struktur podpowierzchniowych, czyli metod koherentnego gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji geodanych pozyskanych metodami nieinwazyjnymi w jednym geoprzestrzennym środowisku wizualizacji, stąd GEO-NDT (więcej na www.geo-ndt.agh.edu.pl)