Monitoring zintegrowany

 

Zespół ITCE prowadzi badania z zakresu naziemnego monitoringu obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu. Ze względu na duże zróżnicowanie obserwowanych zjawisk wykorzystujemy w naszych działaniach różnorodne techniki pomiarowe:

  • Techniki teledetekcyjne - Zaletą tych rozwiązań, w szczególności naziemnej interferometrii radarowej (GB-SAR) oraz skanowania laserowego (TLS), jest przede wszystkim wysoka rozdzielczość pozyskiwanych danych. Obserwowany obiekt jest przedstawiany w postaci dyskretnej za pomocą zbioru pikseli lub chmur punktów, dając pełny cyfrowy obraz obiektu, a także możliwość wyznaczania jego przemieszczeń i deformacji.
  • Czujniki elektroniczne - Pozwalają one na prowadzenie pomiarów względnych z wysoką dokładnością i częstotliwością. Wyznaczanymi parametrami są np. przemieszczenie lub przyspieszenie. Miniaturyzacja urządzeń pomiarowych daje duże możliwości w zakresie monitorowania stanu obiektów budowlanych. 
  • Klasyczne techniki geodezyjne - Niekwestionowaną zaletą tachimetrii precyzyjnej czy globalnego systemu pozycjonowania satelitarnego (GNSS) jest możliwość wyrażenia wyników obserwacji w zewnętrznym dla badanego obiektu układzie odniesienia. Ponadto współczesne urządzenia geodezyjne pozwalają na prowadzenie obserwacji automatycznych.

Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych technik pomiarowych, bardzo duży potencjał tkwi w ich integracji. Rozdzielczość technik teledetekcyjnych, dokładność czujników oraz referencyjność technik geodezyjnych to cechy, które połączone w systemach zautomatyzowanych, pozwalają na prowadzenie monitoringu zintegrowanego.