Archiwalne


 • RID - Rozwój Innowacji Drogowych
  Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie - http://www.rid.agh.edu.pl/

 

 • ISMOP - Informatyczny System Monitorowania Obwałowań Przeciwpowodziowych
  Badania w zakresie opracowania kompleksowego systemu monitorowania stanu statycznego i dynamicznego ziemnych obwałowań przeciwpowodziowych w trybie ciągłym, z możliwością symulacji zachodzących zmian strukturalnych oraz szacowaniem ryzyka ich uszkodzenia - https://ismop.ki.agh.edu.pl/pl/frontpage

 

 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej

 

 • Development of rules for determining vibrations and displacements of engineering structures with the use of radar interferometry

 

 • Development of the principles of quantitative determination of thermal properties of building partitions using the thermal imaging technique

 

 • Influence of the resolution of wave methods on the quality of recognition of the limits of the discontinuity of a landslide

 

 • The use of the integrated GPR-GPS system in the process of supplementing the content of thematic maps of subsurface structures

 

 • Study of the usefulness of the radar method in geodetic inventory of subsurface structures and objects

 

 • Geodetic and gravimetric studies of the salt rock mass subjected to geodynamic deformations as an element of the assessment of the suitability of the post-mining area for the purposes of spatial development

 

 • Assessment of suitability for development of areas at risk of discontinuous deformations using geophysical methods